Vodní paprsek

Vodní paprsek je počítačem řízený stroj, který dokáže řezat většinu materiálů pomoci vysoce stlačené vody (4000barů) a granátového písku s přesností na 0,1 mm. Při řezání nedochází k působení žádného tlaku ani tepla na řezaný materiál, čímž se podstatně eliminuje jeho poškození. Jedna z hlavních výhod je možnost obloukových výřezů, otvorů pro umyvadla a baterie, vyřezávání firemních log a složitých obrazců. Další velkou výhodou vodního paprsku je jeho univerzálnost, neboť dokáže řezat papír, látky, plasty, dřevo, keramiku, sklo, cihly, veškeré kovy od hliníku až po speciální pancíře a to vše v tloušťkách od 0,1mm až do 200 mm. Díky tomu dnes můžeme provádět složité formátování dlažeb, dělat speciální výřezy a obrazce, nebo řezat rozličné mozaiky. Užití paprsku je téměř neomezené a limitují nás pouze možnosti řezaného materiálu.

paprsek2